Szablon polityki prywatności

 

 

WIELKI HOTELI informuje o swojej Polityce prywatności dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów, które mogą być gromadzone podczas przeglądania lub zamawiania usług za pośrednictwem strony internetowej http://grandhotelier.com

W tym sensie Posiadacz gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, odzwierciedlonymi w Ustawie Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i Gwarancji Praw Cyfrowych (LOPD GDD). Jest również zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD).

Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności oraz warunków zawartych w Informacji Prawnej.

Tożsamość osoby odpowiedzialnej

 

Zasady stosowane przy przetwarzaniu danych

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe, Posiadacz będzie stosował następujące zasady zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: Właściciel zawsze będzie wymagał zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co może dotyczyć jednego lub większej liczby określonych celów, o których poinformuje Cię z wyprzedzeniem z absolutną przejrzystością.
 • Zasada minimalizacji danych: Właściciel zażąda tylko tych danych, które są ściśle niezbędne do żądanego celu lub celów.
 • Zasada ograniczenia terminu konserwacji: Dane będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do celu lub celów leczenia.
  Posiadacz poinformuje Cię o odpowiednim okresie przechowywania zgodnie z celem. W przypadku subskrypcji Posiadacz będzie okresowo przeglądał wykazy i usuwał te rekordy, które nie są aktywne przez dłuższy czas.
 • Zasada uczciwości i poufności: Twoje dane będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, poufność i integralność. Powinieneś wiedzieć, że Posiadacz podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych swoich użytkowników przez osoby trzecie.

Pozyskiwanie danych osobowych

 

Przeglądać WIELKI HOTELI Nie musisz podawać żadnych danych osobowych. Przypadki, w których podajesz swoje dane osobowe, są następujące:

 • Al contactar a través de los formularios de contacto o enviar un koreo electrónico.
 • Podczas komentowania artykułu lub strony.
 • Zapisując się do formularza subskrypcji lub biuletynu, którym Właściciel Konta zarządza za pomocą MailChimp.
 • Zapisując się do formularza zapisu lub newslettera, które Posiadacz zarządza za pomocą MailRelay.
 • Zapisując się do formularza subskrypcji lub newslettera, którym Właściciel Konta zarządza w SendinBlue.

Twoje prawa

 

Właściciel informuje, że w odniesieniu do swoich danych osobowych masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do przechowywanych danych.
 • Poproś o sprostowanie lub anulowanie.
 • Poproś o ograniczenie swojego leczenia.
 • Obiekt do leczenia.
 • Poproś o przeniesienie swoich danych.

Skorzystanie z tych praw ma charakter osobisty i dlatego musi być wykonywane bezpośrednio przez zainteresowaną stronę, zwracając się o to bezpośrednio do Właściciela, co oznacza, że ​​każdy klient, subskrybent lub współpracownik, który podał swoje dane w dowolnym momencie, może skontaktować się z Właścicielem i poprosić o informacje na temat dane, które przechowywałeś i sposób ich uzyskania, zażądać ich sprostowania, zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu, ograniczyć ich wykorzystanie lub zażądać usunięcia tych danych z plików posiadacza.

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia i sprzeciwu, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@grandhotelier.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia DNI lub równoważny.

Tienes derecho a la tutela sądowy efectiva ya presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si thinkas que el tratamiento de datos personales que te conciernen narusze el Reglamento.

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Łącząc się ze stroną internetową w celu wysłania e-maila do Posiadacza, subskrybując jego newsletter lub zawierając umowę, podajesz dane osobowe, za które odpowiada Właściciel. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Podając te informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie Twoich informacji przez superadmin.es, wyłącznie zgodnie z opisem w Informacji prawnej i niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe i cel przetwarzania przez Posiadacza są różne w zależności od systemu zbierania informacji:

 • Formularze kontaktowe: Posiadacz żąda podania danych osobowych, wśród których mogą być: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres Twojej strony internetowej w celu odpowiedzi na Twoje pytania.
  Na przykład Właściciel wykorzystuje te dane, aby odpowiedzieć na Twoje wiadomości, wątpliwości, skargi, komentarze lub wątpliwości, które możesz mieć w związku z informacjami zawartymi w witrynie, usługami świadczonymi za pośrednictwem witryny, przetwarzaniem Twoich danych osobowych, pytaniami dotyczącymi teksty prawne zawarte na stronie internetowej, a także wszelkie inne zapytania, które możesz mieć, które nie podlegają warunkom strony internetowej lub umowie.
 • Formularze subskrypcji treści: Posiadacz żąda następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres strony internetowej w celu zarządzania listą subskrypcji, wysyłania biuletynów, promocji i ofert specjalnych.
  Dane, które przekazujesz Właścicielowi, będą znajdować się na serwerach The Rocket Science Group LLC d/b/a z siedzibą w USA. (MailChimp).

Istnieją inne cele, dla których Posiadacz przetwarza Twoje dane osobowe:

 • Aby zagwarantować zgodność z warunkami zawartymi w Informacji Prawnej i obowiązującym prawem. Może to obejmować opracowanie narzędzi i algorytmów, które pomagają tej stronie internetowej zapewnić poufność gromadzonych danych osobowych.
 • Aby wspierać i ulepszać usługi oferowane przez tę witrynę.
 • Aby przeanalizować nawigację. Posiadacz zbiera inne nieidentyfikujące dane, które są uzyskiwane za pomocą plików cookie, które są pobierane na Twój komputer podczas przeglądania strony internetowej, których charakterystyka i przeznaczenie są szczegółowo opisane w Polityce plików cookie.
 • Do zarządzania sieciami społecznościowymi. Właściciel jest obecny na portalach społecznościowych. Jeśli zostaniesz obserwatorem w sieciach społecznościowych Posiadacza, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać niniejszej sekcji, a także warunkom użytkowania, polityce prywatności i przepisom dostępu, które należą do sieci społecznościowej, która jest odpowiednia w każdym przypadku i które wcześniej zaakceptowałeś.

Możesz zapoznać się z politykami prywatności głównych sieci społecznościowych pod tymi linkami:

Właściciel będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu prawidłowego zarządzania swoją obecnością w serwisie społecznościowym, informowania Cię o swoich działaniach, produktach lub usługach, a także w każdym innym celu, na który pozwalają regulaminy serwisów społecznościowych.

Właściciel w żadnym wypadku nie będzie wykorzystywać profili obserwujących w sieciach społecznościowych do indywidualnego wysyłania reklam.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Aby chronić Twoje dane osobowe, Właściciel podejmuje wszelkie rozsądne środki ostrożności i postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami w branży, aby zapobiec ich utracie, niewłaściwemu użyciu, niewłaściwemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu.

Witryna jest hostowana Hostinger. Bezpieczeństwo Twoich danych jest gwarantowane, ponieważ podejmują w tym celu wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Treści z innych stron internetowych

 

Las páginas de este sitio Web pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos itp.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma manera que si hubieras visitado la otra web.

Te witryny mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowy kod śledzenia stron trzecich i monitorować Twoją interakcję za pomocą tego kodu.

Polityka Cookies

 

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita using cookies, que es una información que se almacena en tu navegador web.

Na stronie Polityka plików cookie możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi polityki gromadzenia, celu i sposobu przetwarzania plików cookie.

Uprawnienie do przetwarzania danych

 

La base legal para el tratamiento de tus datos es: el zgodęimiento.

Para contactar con el Titular, suscribirte a un boletín lub realizar comentarios en este sitio Web tienes que aceptar la presente Politica de Privacidad.

Kategorie danych osobowych

 

Kategorie danych osobowych, którymi zajmuje się Właściciel to:

 • Dane identyfikacyjne.

Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe, które przekażesz Posiadaczowi będą przechowywane do czasu, aż zażądasz ich usunięcia.

Odbiorcy danych osobowych

 

 • Przekaźnik poczty CPC Computer Services Applied to New Technologies SL (dalej „CPC”), z siedzibą pod adresem C/ Nardo, 12 28250 – Torrelodones – Madryt.
  Więcej informacji znajdziesz na: https://mailrelay.com
  CPC przetwarza dane w celu świadczenia usług poczty elektronicznej Właścicielowi.
 • MailChimp The Rocket Science Group LLC d / b / a, z siedzibą w USA.
  Więcej informacji znajdziesz na: https://mailchimp.com
  The Rocket Science Group LLC d/b/a przetwarza dane w celu świadczenia usług poczty elektronicznej Właścicielowi.
 • SendinBlue SendinBlue, uproszczona spółka akcyjna (société par actions simplifiée) zarejestrowana w paryskim rejestrze handlowym pod numerem 498 019 298, z siedzibą pod adresem 55 rue d'Amsterdam, 75008, Paryż (Francja).
  Więcej informacji znajdziesz na: https://es.sendinblue.com
  SendinBlue przetwarza dane w celu zaoferowania Posiadaczowi rozwiązań do wysyłania e-maili, SMS-ów transakcyjnych i tytularnych.
 • Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc., firmę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Więcej informacji znajdziesz na: https://analytics.google.com
  Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych znajdujących się na Twoim komputerze, aby pomóc Właścicielowi analizować korzystanie z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą bezpośrednio przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 • DoubleClick od Google to zestaw usług reklamowych świadczonych przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
  Więcej informacji znajdziesz na: https://www.doubleclickbygoogle.com
  DoubleClick używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze i używanych w celu zwiększenia trafności reklam związanych z Twoimi ostatnimi wyszukiwaniami. Polityka prywatności Google wyjaśnia, w jaki sposób Google zarządza Twoją prywatnością, jeśli chodzi o korzystanie z plików cookie i innych informacji.

Możesz również wyświetlić listę rodzajów plików cookie używanych przez firmę Google i jej partnerów oraz wszystkie informacje dotyczące korzystania przez nich z plików cookie dotyczących reklam.

 

Podczas przeglądania WIELKI HOTELI se pueden receiver datos no identificativos, que pueden incluir, la dirección IP, geolocalización, un registerro de cómo se utilizan los servicios y sitios, hábitos de navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para identificarte.

Witryna korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

 • Google Analytics
 • DoubleClick od Google

Właściciel wykorzystuje uzyskane informacje do pozyskiwania danych statystycznych, analizy trendów, administrowania stroną, badania wzorców przeglądania oraz do zbierania danych demograficznych.

Dokładność i prawdziwość danych osobowych

 

Te Compometes a que los datos Facilado al Titular sean correctos, completeos, exactos y vigentes, así como a mantenerlos debidamente aktualizados.

Jako użytkownik serwisu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, które przesyłasz do serwisu, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Akceptacja i zgoda

 

Jako Użytkownik Serwisu oświadczasz, że zostałeś poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptujesz i wyrażasz zgodę na ich traktowanie przez Właściciela w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Odwołalność

 

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia i sprzeciwu, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@grandhotelier.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia DNI lub równoważny.

Realizacja Twoich praw nie obejmuje żadnych danych, które Posiadacz jest zobowiązany zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Zmiany w Polityce prywatności

 

El Titular se Reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.

Zasady te będą obowiązywać do momentu ich zmodyfikowania przez innych należycie opublikowanych.